Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Έναρξη έβδομου Θερινού Σχολείου στη Διαχείριση Αποβλήτων

Ξεκίνησε τo έβδομο Διεθνές Θερινό Σχολείο στην Διαχείριση Αποβλήτων που πραγματοποιείται από τις 11 μέχρι τις 24 Ιουλίου 2022 στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, μετά από την επιτυχή διοργάνωση των έξι προηγούμενων Θερινών Σχολείων.  Το Θερινό Σχολείο  θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως για δύο εβδομάδες και σε αυτό θα διδάξουν  24 Έλληνες και ξένοι Καθηγητές Πανεπιστημίων. Απευθύνεται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για θέματα επεξεργασίας και διαχείρισης των αποβλήτων και στοχεύει στην εκπαίδευση σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και τις πρακτικές διαχείρισης κυρίως των υγρών αποβλήτων, αλλά και των βιοστερεών, με μεταφορά εμπειριών και τεχνογνωσίας από διαφορετικές χώρες. Έχει εισαχθεί εργαστηριακή θεματική ενότητα, όπου στους συμμετέχοντες θα γίνονται παρουσιάσεις μεθοδολογιών ανάλυσης των κυριότερων...