Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο «Θεός, Κόσμος, Άνθρωπος στην Βυζαντινή Διανόηση»

Την Πέμπτη 7 και την Παρασκευή 8 Ιουνίου στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Αίθουσα AULA, η Διεθνής Επιστημονική Εταιρεία Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας και η Ένωση Ελλήνων Φυσικών διοργανώνουν το Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο «Θεός, Κόσμος, Άνθρωπος στην Βυζαντινή Διανόηση», το οποίο είναι αφιερωμένο στον σπουδαίο Βυζαντινό στοχαστή Μιχαήλ Ψελλό.

Σκοπός του συνεδρίου, στο οποίο συμμετέχουν κορυφαίοι επιστήμονες, ακαδημαϊκοί και καθηγητές πανεπιστημίου είναι . . .