ΟΛΜΕ: Κατάλογος θεάτρων και κινηματογράφων που παρέχουν εκπτώσεις στα μέλη της Ομοσπονδίας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΑΤΡΩΝ και ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ  Τέλος, προκειμένου να μην υπάρχουν παρερμηνείες και να μην ταλαιπωρούνται οι συνάδελφοι, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία των συναδέλφων με τα θέατρα και τους κινηματογράφους. Για τον Κατάλογο σε pdf πατήστε … εδώ