Η απόφαση για το διορισμό του κ. Γεωργαντά στη θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Εκδόθηκε η απόφαση για το διορισμό του Ηλία Γεωργαντά του Ιωάννη, Αναπληρωτή
Καθηγητή, του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων. . . .