ΙΕΠ: Πρόσκληση Σχολικών Συμβούλων στη 2η Ενημερωτική Ημερίδα σχετικά με την Πιλοτική Εφαρμογή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση την Παρασκευή 16 Μαρτίου

Ανακοίνωση με ημερομηνία 12/3/2018 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ μέσω της οποίας γνωστοποιείται ότι η επιμορφωτική ημερίδα των Σχολικών Συμβούλων για την Πιλοτική Εφαρμογή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση θα υλοποιηθεί

την Παρασκευή, 16 Μαρτίου, 2018, και ώρα 10.00 – 16.00 στο 

ΕΚΠΑ, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης,

Αιόλου 42‐44 & Κολοκοτρώνη, Αθήνα

Η επιμορφωτική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Δράσης 1: «Επιμόρφωση για την Εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση» της Πράξης: «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» (MIS 5004204), την οποία υλοποιεί το ΙΕΠ, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επιμορφωτική ημερίδα θα αναμεταδίδεται ζωντανά από . . .