Πανελλήνια Ένωση Φυσικών: Επιστημονική ημερίδα με τίτλο: «Κινητή -Ασύρματη Τηλεφωνία- WI-FI και Ακτινοβολία»

Το 4o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ  και η  ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ διοργανώνουν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η   Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α

με τίτλο: «Κινητή -Ασύρματη Τηλεφωνία- WI-FI και Ακτινοβολία»

Τετάρτη ,2 Μαΐου 2018

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Αμφιθέατρο 4ου Γυμνασίου Πετρούπολης 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ . . .