ΔΟΕ- 87η Γενική Συνέλευση: Προσωρινή Ημερήσια Διάταξη

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΔΟΕ η προσωρινή ημερήσια διάταξη της 87ης Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων των Συλλόγων – Μελών της, που θα πραγματοποιηθεί, στις 23, 24 και 25 Ιουνίου 2018, στην Αθήνα.
Το πλήρες κείμενο έχει ως εξής: . . .