ΥΠΑΙΘ: Ανάληψη υπηρεσίας Αποσπασμένων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με Υπεύθυνη Δήλωση.

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας δίνεται η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, είτε τελούν σε ειδική άδεια ως υπαγόμενοι σε ευπαθείς ομάδες, η ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020 να γίνεται δεκτή με Υπεύθυνη Δήλωση που εκδίδεται μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ελληνικού Κράτους gov.gr και να αποστέλλεται ηλεκτρονικά. Πατήστε εδώ για να εκδώσετε Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρονικά μέσω της Πύλης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Είμαι αποσπασμένος/η στο ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ _________ και αδυνατώ να παρουσιαστώ στο σχολείο που έχω οριστική/προσωρινή τοποθέτηση (_______) προκειμένου να αναλάβω υπηρεσία...