ΥΠΑΙΘ: Διαγωνισμός ζωγραφικής, με θέμα «Εύξεινος Πόντος – Η θάλασσα που μας ενώνει»

Το Υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο της ανάληψης από τη χώρα μας της Προεδρίας στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Σ.Ε.Π.), από 1η Ιουλίου – 31η Δεκεμβρίου 2019, κατά τη διάρκεια της οποίας το Υπουργείο θα συμμετάσχει στην Ομάδα Εργασίας για την Εκπαίδευση, προκηρύσσει Διαγωνισμό ζωγραφικής, με θέμα «Εύξεινος Πόντος: Η θάλασσα που μας ενώνει». Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατά τοσχολικό έτος 2019-20 και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ Τάξης των Γυμνασίων της χώρας. Έχει στόχο τη γνωριμία των μαθητών με τις χώρες που συμμετέχουν στον εν λόγω Οργανισμό[1] και ειδικότερα με τη Γεωγραφία, την Ιστορία και τον Πολιτισμό των χωρών αυτών. Συγκεκριμένα, οι μαθητές και οι μαθήτριες με...