6 Μαρτίου: Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας

Η Μόνιμη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών (CPLOL) εορτάζει κάθε χρόνο, στις 6 Μαρτίου, την Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας. Την ημέρα αυτή, σε όλες τις χώρες της ΕΕ, εστιάζουμε την προσοχή μας σε μια συγκεκριμένη διαταραχή της επικοινωνίας και ενημερώνουμε το ευρύτερο κοινό για τις επιπτώσεις της διαταραχής αυτής στην καθημερινή ζωή των ατόμων και των οικογενειών τους. Το θέμα της Ευρωπαϊκής Ημέρας Λογοθεραπείας για το έτος 2019 είναι οι ∆ιαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος. Ο Αυτισμός ή ∆ιαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος αποτελεί μια νευρο-αναπτυξιακή διαταραχή, η οποία επηρεάζει πολύπλευρα τη ζωή ενός ατόμου. Πρόκειται για μια ισόβια κατάσταση, της οποίας η κλινική εικόνα δεν είναι ομοιογενής, καθώς διαφέρει ως προς τη βαρύτητα και...