ΥΠΠΕΘ: Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή νέων στο σεμινάριο βραχείας εκπαίδευσης με τίτλο «Εσπεριδοειδή», το οποίο θα υλοποιηθεί στο Άργος σε συνεργασία με το Δήμο Άργους Μυκηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος «Τριπτόλεμος» 2017–18

Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης, Διεύθυνση Νέας Γενιάς  ανακοινώνει την έναρξη ενός  επιμορφωτικού σεμιναρίου βραχείας εκπαίδευσης (διάρκειας 50 ωρών ), τo οποίο θα υλοποιηθεί στο Μπολάτι Μιδέας με τη συνεργασία του Δήμου Άργους- Μυκηνών στον παρακάτω αναφερόμενο τομέα:

 « Εσπεριδοειδή»         

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νέες και νέοι, ηλικίας 18 έως και 40 ετών, άνεργοι και εργαζόμενοι.

Η έναρξη του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί την . . . .