Ε.Ε.Χ.: Εσπερίδα με θέμα, Δημιουργώντας πράσινες αξίες με τα συσκευασμένα Ελληνικά Προϊόντα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζοντας την μετάβαση της Ευρωπαϊκής Οικονομίας στο μοντέλοτης Κυκλικής Οικονομίας λαμβάνει μία σειρά από μέτρα με σκοπό να επαναπροσδιορίσει και παρατείνει την αξία προϊόντων, υλικών και πρώτων υλών, μειώνοντας ταυτόχρονα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Ο ΣΥΒΙΠΥΣ και η ΕΕΧ παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την Κυκλική Οικονομία, ιδιαίτερα στο τομέα της συσκευασίας και με στόχο να  ενημερώσουν τα μέλη τους, αλλά και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και να συμβάλλουν στην ομαλή μετάβαση της ελληνικής οικονομίας στο νέο μοντέλο διοργανώνουν εσπερίδα με θέμα:

Δημιουργώντας πράσινες αξίες με τα συσκευασμένα Ελληνικά Προϊόντα

Η εσπερίδα θα πραγματοποιηθεί την . . .