Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Εσπερίδα HOU x DAAD

Tο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) και η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) συνδιοργανώνουν την Εσπερίδα HOU x DAAD που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 28.06.2023, 18:00-20:00 στο Παράρτημα του ΕΑΠ στην Γραβιάς 4-6 στην Αθήνα. Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν Καθηγητές, φοιτητές και ερευνητές του ΕΑΠ καθώς και μέλη της DAAD.  Θέμα της εκδήλωσης είναι η δυνατότητα συγχρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας και η παρουσίαση αποτελεσμάτων των Ερευνητικών Προγραμμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου που λήφθηκαν μέσα από το Πρόγραμμα IKYDA 2022 (IKY + DAAD). Η Εσπερίδα είναι ανοικτή στο κοινό και μπορείτε να την παρακολουθήσετε δια ζώσης ή εξ αποστάσεως στο σύνδεσμο.