Διεθνές συνέδριο με θέμα “Επιτυγχάνοντας τη Βαθύτερη Γνώση στις Φυσικές Επιστήμες”. Ελληνογερμανική Αγωγή 29 & 30 Ιουνίου 2019

Η Βαθύτερη Γνώση είναι η γνώση που έχει διάρκεια και περιγράφει ένα σύνολο δεξιοτήτων που πρέπει να αποκτήσουν οι μαθητές.Περιλαμβάνει την κατανόηση του βασικού ακαδημαϊκού περιεχομένου αλλά και την ικανότητα εφαρμογής της αποκτηθείσας γνώσης σε νέα προβλήματα και καταστάσεις.Περιλαμβάνει επίσης την ικανότητα επίλυσης σχετικών προβλημάτων, την ικανότητα της συνεργασίας με τους συμμαθητές για την επίλυση τους, την επικοινωνία των αποτελεσμάτων σε τρίτους και γενικότερα την υιοθέτηση της επιστημονικής μεθοδολογίας σαν καθημερινή μέθοδο εργασίας και κατάκτησης της νέας γνώσης.Στόχος του συνεδρίου είναι να αποτελέσει πόλο έλξης  για εκπαιδευτικούς και ερευνητές από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο, προκειμένου να διερευνήσουν από κοινού το ζήτημα της Βαθύτερης Γνώσης στις Φυσικές Επιστήμες, τις συνθήκες...