ΥΠΑΙΘ: Σύσταση Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης, Ελέγχου και Συντονισμού της πράξης «Ενισχυτική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2019-2020»

Απόφαση με θέμα: Σύσταση Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης, Ελέγχου και Συντονισμού της πράξης «Ενισχυτική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2019-2020», υπέγραψε η Υφυπουργός Παιδείας κ. Σ. Ζαχαράκη. Σύμφωνα με την απόφαση ορίζονται τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης, Ελέγχου και Συντονισμού της πράξης «Ενισχυτική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2019-2020» (Κ.Ε.Π.Ε.Σ.) ως εξής 1. Τσαχαλάς Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ., ως Πρόεδρος. 2. Βαλιάντζας Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/Τομέα Παιδείας του Υ.ΠΑΙ.Θ., ως Αναπληρωτής Πρόεδρος. 3. Πασχαλίδου Αναστασία, Προϊσταμένη του Τμήματος Α΄-Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ., ως μέλος. 4. Σαμπάνη Παναγιώτα, εκπαιδευτικός...