ΥΠΠΕΘ: Συγκρότηση Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου συγκροτήθηκε η Επιτροπή Καλλιτεχνικών Σχολείων για θέματα που αφορούν στα Καλλιτεχνικά Σχολεία με την ακόλουθη σύνθεση: 1) Βασιλική Μπαρμπούση του Φωτίου με Α.Δ.Τ. Χ 512856, Καθηγήτρια Ιστορίας, Θεωρίας και Διδακτικής του Σύγχρονου Χορού, ΤΘΣ, ΣΚΤ, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως Πρόεδρος, 2) Μάρθα Κατσαρίδου του Ιωάννη με Α.Δ.Τ. ΑΕ 191505 δρ. θεατροπαιδαγωγός, διδάσκουσα (ΕΕΠ), Τμήμα Θεάτρου, Σχολή Καλών Τεχνών, Α.Π.Θ. ως μέλος, 3) Ιουλία Πιπινιά του Λεωνίδα με Α.Δ.Τ. ΑΕ 173011, Επίκουρη Καθηγήτρια Θεατρολογίας – Ιστορίας του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. ως μέλος, 4) Γεώργιος Χαρδαλιάς του Νικολάου με Α.Δ.Τ. ΑΜ 558458, Αναπληρωτής καθηγητής ΑΣΚΤ ως μέλος, 5) Ανδρέας Ιωαννίδης...