Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Ανοικτού Πανεπιστημίου της Κίνας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και των διεθνών συνεργασιών σε ακαδημαϊκό και ερευνητικό επίπεδο, θα υποδεχθεί στην Πάτρα την Πέμπτη 18 και την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024, πενταμελή αντιπροσωπεία από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Κίνας (OUC), αποτελούμενη από τον Αντιπρόεδρο του Ιδρύματος και Καθηγητές.  Οι Κινέζοι Καθηγητές θα παρουσιάσουν τα ακαδημαϊκά τους Προγράμματα με απώτερο στόχο τη δημιουργία κοινών Προγραμμάτων Σπουδών σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και παράλληλα την ανάπτυξη ερευνητικών συνεργασιών μεταξύ των μελών ΔΕΠ των δύο Πανεπιστημίων. Στη συνέχεια της επίσκεψής τους θα γίνουν δεκτοί από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και το Δήμαρχο της Πάτρας. Το Σάββατο 20 Ιανουαρίου θα επισκεφθούν το παράρτημα του Ελληνικού Ανοικτού...