Επιμορφωτική συνάντηση Σχολικών Συμβούλων ΠΕ02 Φιλολόγων

Πραγματοποιήθηκε η επιμορφωτική συνάντηση Σχολικών Συμβούλων ΠΕ02 Φιλολόγων σχετικά με την αλλαγή του τρόπου εξέτασης και αξιολόγησης του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» των ΕΠΑ.Λ. . . .