ΟΛΜΕ: Ανακοίνωση για την επιλογή 2ης ξένης γλώσσας

Ανακοίνωση για Υ.Α. για την επιλογή 2ης ξένης γλώσσας στα Γυμνάσια και τα προβλήματα που δημιουργούνται από την εφαρμογή της εξέδωσε η ΟΛΜΕ.

Η ανακοίνωση της ΟΛΜΕ . . .