ΥΠΑΙΘ: Επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οδηγίες

Εγκύκλιο με οδηγίες για την επαναλειτουργία των Δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων εξέδωσε το ΥΠΑΙΘ Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο Α. της υπ’ αριθμ. 63314/ΓΔ4/26-05-2020 ΚΥΑ με ΘΕΜΑ «Τρόπος επαναλειτουργίαςσχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγήςκαι Εκπαίδευσης μετά την λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους»Β. της υπ’ αριθμ. 51888/ΓΔ4/06-05-2020 ΚΥΑ (Β’ 1739/06-05-2020) με ΘΕΜΑ: «Τρόποςεπαναλειτουργίας σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσηςλειτουργίας τους»Γ. του από 25-05-2020 αποσπάσματος πρακτικού της 63ης Συνεδρίασης της ΕθνικήςΕπιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19Δ. της υπ. αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-5-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β ́ 1988/23-5-2020) με ΘΕΜΑ:«Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες καιάλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο...