Tagged: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

0

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των Προγραμμάτων Σπουδών “Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό” (ΕΛΠ) και “Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό” (ΕΠΟ)»

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) έχει προσπαθήσει με συνέπεια να εξασφαλίσει και να διευρύνει τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του. Η επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Προγράμματος Σπουδών (Π.Σ.) «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» (ΕΠΟ) και «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» (ΕΛΠ) καθορίζεται με το άρθρο 2 και 3 αντίστοιχα του Π.Δ. 66/2009 (Α’ 89). Το Ε.Α.Π., διαχρονικά, με διαδοχικές ενέργειές του επιδιώκει την εξασφάλιση των ανωτέρω, ενώ με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΕΚ1707/29.05.2017 αναθεωρημένη εισήγηση/πρότασή του προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, επανέρχεται και πάλι ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα και τις επαγγελματικές προοπτικές των Προγραμμάτων Σπουδών του. Στη συνέχεια, με την αρ. πρωτ. ΤΕΚ-1469/09.07.2019 επιστολή του προς το Υπουργείο...

0

Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.): Καθορισμός της διαδικασίας, των απαιτούμενων δικαιολογητικών και του τύπου βεβαίωσης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων

Δημοσιεύτηκε ΦΕΚ με τον καθορισμό της διαδικασίας, των απαιτούμενων δικαιολογητικών και του τύπου βεβαίωσης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με το π.δ. 38/2010 (Α’ 78), όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4610/2019 (Α’ 70). Το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων είναι αρμόδιο για την έκδοση αποφάσεων αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 (Α’ 78) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είτε επί τη βάσει του γενικού συστήματος αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης (Τίτλος III, Κεφάλαιο Ι) είτε...