Ε.Ε.Φ.: Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση»

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Επιμορφωτικό Σεμινάριο «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  » ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2019 Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών  σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης  του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα μεικτής μάθησης με θέμα: «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση»  Τo Επιμορφωτικό Σεμινάριο απευθύνεται: α)  Σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης β) Σε Στελέχη της Διοίκησης γ) Σε πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης και δ) Σε πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι έχουν επιστημονικό ενδιαφέρον για...