Σ.Ε.Β.: Επαγγέλματα με Μέλλον

Ο Σ.Ε.Β. στηρίζοντας την παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας, παρουσιάζει -μέσω μιας σειράς ολιγόλεπτων βίντεο- 11 επαγγελματικές ειδικότητες «με μέλλον» σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας. Πατήστε εδώ για να δείτε τα σχετικά βίντεο Οι ειδικότητες στις οποίες εστιάζει ο ΣΕΒ επελέγησαν με βάση τα εξής κριτήρια:  Κρισιμότητα ειδικότητας για την λειτουργία των επιχειρήσεων  Δυσκολία εξεύρεσης κατάλληλα καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού από τις επιχειρήσεις  Βελτίωση των επιδόσεων του επαγγέλματος τα τελευταία χρόνια  Πρόβλεψη διεύρυνσης της ζήτησης λόγω τεχνολογικών και άλλων μεταβολών Από τα επαγγέλματα που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, επιλέγησαν τα εξής Μηχανικός Δικτύων και Βάσεων Δεδομένων Μηχανικός Ανάπτυξης Λογισμικού Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων Τεχνικός Βιομηχανικών...