Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή σε κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο “Διοίκηση Αθλητισμού”

Με 120 φοιτητές και φοιτήτριες ξεκινάει φέτος το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στη «Διοίκηση Αθλητισμού» που τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία της ΕΟΕ μεταξύ του Προέδρου του ΕΑΠ, καθηγητή κ. Οδυσσέα Ζώρα και των κ.κ Σπύρου Καπράλου και Μανώλη Κολυμπάδη, Προέδρου και Γενικού Γραμματέας της ΕΟΕ. Στην συνάντηση συμμετείχε και ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος Καθηγητής κ. Νίκος Θεοδωράκης, ο οποίος και ανέφερε ότι ένας από τους βασικότερους στόχους του προγράμματος είναι το να αποκτήσουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριές του τη γνώση και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να ασκήσουν αποτελεσματική διοίκηση στο χώρο των Αθλητικών Ομοσπονδιών και σωματείων. Με βάση τα παραπάνω...