Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: Εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της Ελληνομάθειας Μαΐου 2019. Εγγραφές από 1 Φεβρουαρίου έως 24 Μαρτίου 2019

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) είναι ο μοναδικός φορέας του Υπουργείου Παιδείας για τη χορήγηση επίσημων τίτλων Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας. Ακολουθώντας το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες, το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας έχει ιδιαίτερη χρηστικότητα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Επίπεδα   Ημερομηνίες εξετάσεων Α1 (για παιδιά 8-12 ετών) Στοιχειώδης Γνώση Τρίτη 21 Μαΐου 2019 (πρωί) Α1 (για εφήβους και ενηλίκους) Στοιχειώδης Γνώση Τρίτη 21 Μαΐου 2019 (πρωί) Α2 Βασική Γνώση Τρίτη 21 Μαΐου 2019 (μεσημέρι) Α2 για επαγγελματικούς σκοπούς Βασική Γνώση Τρίτη 21 Μαΐου 2019 (μεσημέρι) Β1 Μέτρια Γνώση Τρίτη 21 Μαΐου 2019 (απόγευμα) Β2 Καλή Γνώση Τετάρτη 22 Μαΐου 2019 (πρωί) Γ1 Πολύ...