ΙΕΠ: Ενημερωτικό Δελτίο-Απολογισμός δράσεων 2018

Ενημερωτικό Δελτίο σε μορφή pp που περιλαμβάνει σειρά 65 διαφανειών εξέδωσε το ΙΕΠ. Κάντε κλικ στην εικόνα για να δείτε το Ενημερωτικό Δελτίο Στο δελτίο παρουσιάζονται σε τρεις ενότητες Α) Θέματα κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής Β) Έργα και Δράσεις Γ) Δημοσιότητα αναλυτικά οι κάθε είδους δράσεις (παραγωγή προγραμμάτων σπουδών και εκπαιδευτικού υλικού, επιμορφωτικά προγράμματα, οργάνωση και λειτουργία σχολικών μονάδων, έρευνα, ημερίδες, συνέδρια,εκδόσεις, κλπ) που ανέπτυξε το Ινστιτούτο κατά το 2018.