ΙΕΠ: Ενημερωτική διημερίδα για εκπαιδευτικούς που αποσπώνται στο εξωτερικό

Το ΙΕΠ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙΠΟΔΕΕΜΣ) του ΥΠΠΕΘ, ενόψει των επικείμενων αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού, αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει η σχετική ενημέρωση για τους εκπαιδευτικούς και, κυρίως, απαντώντας σε ένα πάγιο αίτημα σχεδόν δύο δεκαετιών για επιμόρφωση στο πεδίο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, προγραμματίζει την πραγματοποίηση ενημερωτικής διημερίδας. Η διημερίδα αυτή, η οποία εντάσσεται σε ένα πλαίσιο διαρκούς επιμόρφωσης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης ή/και εξ αποστάσεως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αποσπάσεων και θα αφορά την ενημέρωση για θέματα διοικητικά, για το θεσμικό πλαίσιο γενικότερα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, για ειδικότερα...