ΥΠΠΕΘ: Πώς θα λειτουργεί η αποστολή e-mail στους γονείς για τις απουσίες των μαθητών

Με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του το ΥΠΠΕΘ παρέχει οδηγίες σχετικά με την  αποστολή e-mail στους γονείς για τις απουσίες των μαθητών.

Το ΥΠΠΕΘ  και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool, αναφέρεται στην ανακοίνωση, στο πλαίσιο της λειτουργικής αναβάθμισης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της μείωσης του λειτουργικού κόστους των σχολικών μονάδων, προχωρά στην υλοποίηση της ηλεκτρονικής αποστολής των ειδοποιητηρίων απουσιών των μαθητών στους γονείς/κηδεμόνες αυτών. Η συγκεκριμένη λειτουργία είναι καθαρά προαιρετική, αξιοποιήσιμη από τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων της χώρας, οι οποίοι είναι οι αποκλειστικοί υπεύθυνοι για τη συλλογή των ηλεκτρονικών διευθύνσεων επικοινωνίας των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών τους, κατόπιν συναίνεσης αυτών.

Σημειώνεται ότι με τον τρόπο αυτό εξοικονομείται ένα σημαντικό ποσό που . . .