Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών: 6ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Επικοινωνία, πληροφόρηση, ενημέρωση και εκπαίδευση στην ύστερη νεωτερικότητα»

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  6ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Επικοινωνία, πληροφόρηση, ενημέρωση και εκπαίδευση  στην ύστερη νεωτερικότητα Ηράκλειο, 3-5 Απριλίου 2020 Το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, μετά την επιτυχή πραγματοποίηση πέντε πανελλήνιων/διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει προς τα μέλη, τους συνεργάτες και τους φίλους του, την επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα και κάθε ενδιαφερόμενο, ότι προγραμματίζει την οργάνωση του 6ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, με κεντρικό θέμα: «Επικοινωνία, πληροφόρηση, ενημέρωση και εκπαίδευση στην ύστερη νεωτερικότητα» Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, στις 3-5 Απριλίου 2020. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Στη διαδρομή του ιστορικού χρόνου, η παραγωγή και η διαχείριση της γνώσης και της πληροφορίας, καθώς και οι διαδικασίες...