8ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φισυκής Ε΄και ΣΤ΄Δημοτικού. Ενδεικτικά θέματα και απαντήσεις 2019

Θέματα και Ενδεικτικές απαντήσεις Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού 2019 ΘΕΜΑΤΑ Ε΄ΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ε΄ΤΑΞΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤ ΄ΤΑΞΗΣ