Tagged: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

0

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και Ερευνητικού Κέντρου «ΑΘΗΝΑ»

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, υπογράφθηκε στις 22 Μαΐου 2024. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο εκπροσώπησε ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, Καθηγητής Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, ενώ το ΕρευνητικόΚέντρου Αθηνά εκπροσωπήθηκε από τον Καθηγητή κ. Ιωάννη Εμίρη, Γενικό Διευθυντή και Πρόεδρο ΔΣ του Αθηνά και τον Καθηγητή κ. Χρυσόστομο Στύλιο, Διευθυντή του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ), του Ινστιτούτου του Αθηνά που είχε την πρωτοβουλία της συνεργασίας αυτής. Το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά ιδρύθηκε το 2003 ως το μοναδικό Ερευνητικό Κέντρο στην Ελλάδα που επικεντρώνεται αποκλειστικά στις Ψηφιακές Επιστήμες και Τεχνολογίες. Το όραμα του Αθηνά είναι να διεξάγει έρευνα στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, διερευνώντας λύσεις σε...

0

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Εκδήλωση «Απελευθερωτική Εκπαίδευση. Από τη φυλακή στην κοινωνία». 25/5 στα Χανιά, 27/5 στη Λάρισα

Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο διοργανώνει, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, ανοιχτή εκδήλωση με τίτλο «Απελευθερωτική Εκπαίδευση. Από τη φυλακή στην κοινωνία», με αφορμή την ολοκλήρωση τριετούς εθνογραφικής έρευνας που διενεργήθηκε σε έξι διαφορετικά σχολεία ελληνικών φυλακών και υποστηρίχθηκε από το ΕΑΠ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον Μύλο του Παππά, τη Δευτέρα 27 Μαΐου, στις 19.00. Η έρευνα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της υποστήριξης της έρευνας των μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ με πόρους του πανεπιστημίου. Επιστημονικά υπεύθυνος της έρευνας ήταν ο Επίκουρος Καθηγητής του ΕΑΠ, Γιώργος Κουλαουζίδης, ενώ την έρευνα υλοποίησε η μεταδιδακτορική ερευνήτρια του ΕΑΠ, Αντιγόνη Ευστρατόγλου, η οποία και θα παρουσιάσει μέρος των ευρημάτων. Μετά την...

0

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: 25/5, πρόγραμμα Ημέρας Καριέρας 2024

Το  πρόγραμμα της Ημέρας Καριέρας που διοργανώνει το Γραφείο Διασύνδεσης του ΕΑΠ σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αχαΐας και τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών ΑΕ το Σάββατο 25/05/2024 στο Κτήριο Β1 του ΟΛΠΑ στο Νότιο Λιμένα Πατρών παρουσιάζεται παρακάτω. Ειδικότερα φέτος, η Ημέρα Καριέρας απευθύνεται, εκτός των φοιτητών και αποφοίτων του ΕΑΠ, αλλά και στο ευρύ κοινό που αναζητά εργασία και είναι φοιτητές/απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.   Στην Ημέρα Καριέρας 2024 συμμετέχουν 37 επιχειρήσεις από διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους με 60 εκπροσώπους τους. Περισσότερες Πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας: https://career.eap.gr/career-days-2024/

0

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Θερινό Σχολείο με θέμα “Φυσικές, Βιολογικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές & Τεχνικά έργα”

Οι φυσικές καταστροφές συμβαίνουν από την απαρχή της Γης. Ακόμη και η ίδια η Γη είναι αποτέλεσμα κάποιου βίαιου φυσικού καταστροφικού γεγονότος. Όμως, αν κοιτάξουμε στην σύγχρονη ιστορία, βασικοί παράγοντες πρόκλησης ή έντασης των καταστροφών αυτών είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι. Έτσι, ο αυξανόμενος παγκόσμιος πληθυσμός, η αδιαμφισβήτητη κλιματική αλλαγή, η ταχεία αστικοποίηση και η διεθνής αλληλεξάρτηση των οικονομιών, αυξάνουν την ευαισθησία μιας κοινωνίας έναντι φυσικών κινδύνων. Η πρόληψη, η ορθή διαχείριση και η βέλτιστη αντιμετώπιση των φυσικών κινδύνων αποτελούν σήμερα μεγάλες προκλήσεις παγκοσμίως. Δεδομένου του γεγονότος ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι πλήττονται από φυσικές καταστροφές, το θέμα της έρευνας σχετικά με τους κινδύνους αυτούς αποτελεί ένα κρίσιμο ζήτημα. Οι...

0

Συμμετοχή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανοικτών Πανεπιστημίων (EADTU)

Πραγματοποιήθηκε στις  7-8 Μαΐου στις Βρυξέλλες,  η συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανοικτών Πανεπιστημίων(EADTU), όπου συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την συνεργασία των ευρωπαϊκών ανοικτών πανεπιστημίων σε προγράμματα σπουδών, κινητικότητας προσωπικού, αλλά και σε κοινές δράσεις ακαδημαϊκού και ερευνητικού ενδιαφέροντος. Η συνάντηση έγινε με την παρουσία δέκα Πρυτάνεων και αντίστοιχων Κοσμητόρων από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά ανοικτά πανεπιστήμια και από το Ε.Α.Π. συμμετείχε ο Προέδρος της Δ.Ε. Καθηγητής Ιωάννης Καλαβρουζιώτης και ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (ΣΘΕΤ)  Καθηγητής  Αχιλλέας Καμέας. Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο στις 22 Οκτωβρίου 2024, στο πλαίσιο του επικείμενου συνεδρίου της EADTU για την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

0

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Ξεκινά σε σύντομο χρονικό διάστημα η λειτουργία της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με Αναπηρία και Ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο πρόκειται σύντομα να λειτουργήσει, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Ισότιμης Πρόσβασης ΑμεΑ στο Ε.Α.Π.», η Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με Αναπηρία και Ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αποστολή της Μονάδας είναι η εξασφάλιση της πλήρους συμμετοχής των Ατόμων με Αναπηρία και Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στο σύνολο των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών δραστηριοτήτων που διεξάγονται στο Πανεπιστήμιο μας. Η λειτουργία της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης αποτελεί και πρόκειται να αποτελέσει ύψιστη προτεραιότητα για τόσο για τα υπάρχοντα (Διοικούσα Επιτροπή, Πρόεδρος, Αντιπρόεδροι) όσο και για τα μελλοντικά όργανα του Ιδρύματος (Συμβούλιο Διοίκησης, Σύγκλητος, Πρυτανικές Aρχές), καθιστώντας το Ίδρυμα μας «ανοικτό» και υπηρετώντας το ιδεώδες της...

0

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.): Μέχρι τις 14 Ιουνίου οι αιτήσεις για τα προγράμματα σπουδών

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, προσφέρει 9 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό Πρόγραμμα και 63 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου ως εξής: – από την 22η Απριλίου 2024 και ώρα 11.59 προ μεσημβρίας έως την 14η Ιουνίου 2024 και ώρα 11.59 προ μεσημβρίας – από την 22η Απριλίου 2024 και ώρα 11.59 προ μεσημβρίας έως τη 10η Ιανουαρίου 2025  και ώρα 11.59 προ μεσημβρίας για τα ΠΜΣ  «Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία» (ΑΣΚ) και «Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές» (ΣΔΣ). Η έναρξη σπουδών στα ΠΜΣ ΑΣΚ και ΣΔΣ θα γίνει τον Μάρτιο του 2025. Για την εισαγωγή των φοιτητών/τριών θα τηρηθεί σειρά...

0

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Παρουσίαση του βιβλίου Μύθος/Μύθοι στη λογοτεχνία

Στον φιλόξενο χώρο του Βιβλιοπωλείου Πολύεδρο στην πόλη της Πάτρας, την Τρίτη 16 Απριλίου 2024, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση  του τόμου Πρακτικών του Ζ΄ Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας, με τίτλο Μύθος/Μύθοι στη λογοτεχνία, από τις εκδόσεις  ΕΑΠ (2023). Την έκδοση παρουσίασαν  η Αν. Καθ. Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΕΑΠ,  κα Αντιγόνη Βλαβιανού, και η Αν. Καθ. Νεοελληνικής και Συγκριτικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, κα Άννα Κατσιγιάννη. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του ΕΑΠ, Καθ. Ιωάννης Καλαβρουζιώτης,  πνευματικοί άνθρωποι του τόπου, μέλη ΔΕΠ, καθώς και μέλη του διοικητικού προσωπικού του ΕΑΠ.

0

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Συμμετοχή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ στις ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ 2024 που θα πραγματοποιηθούν στην ΠΑΤΡΑ

Η διοργάνωση των Ημερών Καριέρας έχει γίνει πλέον θεσμός για το Γραφείο Διασύνδεσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Μετά την επιτυχημένη εκδήλωση στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σειρά έχει η Πάτρα για να φιλοξενήσει την εκδήλωση που φέρνει κοντά στην αγορά εργασίας τους φοιτητές και απόφοιτους. Φέτος ειδικά και στο πλαίσιο των δράσεων εξωστρέφειας του ΕΑΠ, η εκδήλωση: Στο πλαίσιο των Ημερών Καριέρας θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης συνεντεύξεις επιλογής προσωπικού το Σάββατο 25 Μαΐου 2024 στο κτηριακό συγκρότημα Β1 του ΟΛΠΑ στο Νότιο ΛιμέναΠατρών. Σκοπός είναι φοιτητές και απόφοιτοι προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, υποψήφιοι διδάκτορες ή κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος να έρθουν σε επαφή με πιθανούς εργοδότες μέσω των συνεντεύξεων επιλογής προσωπικού...

0

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: 3ο Θερινό Σχολείο με θέμα “Ιστορία και Οικονομία” στην Πρέβεζα

3ο Θερινό Σχολείο: Ιστορία και Οικονομία (HISEC) 3rd Preveza Summer School (2024): History and Economy (HISEC) Πρέβεζα 27 – 30 Ιουνίου 2024 Crises ΙΙΙ: Μετανάστες και Πρόσφυγες μεταξύ πολιτικής και οικονομίας Οι οικονομικές κρίσεις στην Ιστορία, τα αίτια που τις προκαλούν, οι τρόποι με τους οποίους εκδηλώνονται και τα ίχνη που αφήνουν στην κοινωνία και τον άνθρωπο διαχρονικά είναι ο βασικός άξονας του Summer School που διοργανώνουν για τρίτη φορά από κοινού: α. τα Εργαστήρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και β. το Εργαστήριο Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής/Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) στην Πρέβεζα (27 – 30 Ιουνίου 2024) με θέμα:  Crises: Μετανάστες και Πρόσφυγες μεταξύ πολιτικής και οικονομίας....

0

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου -Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου

Σήμερα, Πέμπτη 10/4/2024 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου -Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, παρουσία του Προέδρου της Δ.Ε. του Ε.Α.Π. – καθ. Ιωάννη Καλαβρουζιώτη και του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Δρ. Δημητρίου Κατσαρού. Αντικείμενο του Μνημονίου Συνεργασίας αποτελεί: Μέσω του Μνημονίου Συνεργασίας το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο επεκτείνει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις του, αξιοποιεί το Επιστημονικό Προσωπικό, τους φοιτητές του Ιδρύματος και διευρύνει την εξωστρέφειά του.

0

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο -Θερινό Σχολείο: Φυσικές, Βιολογικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές & Τεχνικά έργα

Οι φυσικές καταστροφές συμβαίνουν από την απαρχή της Γης. Ακόμη και η ίδια η Γη είναι αποτέλεσμα κάποιου βίαιου φυσικού καταστροφικού γεγονότος. Όμως, αν κοιτάξουμε στην σύγχρονη ιστορία, βασικοί παράγοντες πρόκλησης ή έντασης των καταστροφών αυτών είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι. Έτσι, ο αυξανόμενος παγκόσμιος πληθυσμός, η αδιαμφισβήτητη κλιματική αλλαγή, η ταχεία αστικοποίηση και η διεθνής αλληλεξάρτηση των οικονομιών, αυξάνουν την ευαισθησία μιας κοινωνίας έναντι φυσικών κινδύνων.Η πρόληψη, η ορθή διαχείριση και η βέλτιστη αντιμετώπιση των φυσικών κινδύνων αποτελούν σήμερα μεγάλες προκλήσεις παγκοσμίως. Δεδομένου του γεγονότος ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι πλήττονται από φυσικές καταστροφές, το θέμα της έρευνας σχετικά με τους κινδύνους αυτούς αποτελεί ένα κρίσιμο ζήτημα. Οι σεισμοί,...

0

Επίσκεψη Πρόεδρου της Δ.Ε. του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) επισκέφθηκε την Τρίτη, 19 Μαρτίου 2024 ο νέος Πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας κ. Βαγγέλης Καραχάλιος, ο οποίος πρόσφατα ανέλαβε καθήκοντα. Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος, Καθηγητής Ιωάννης Καλαβρουζιώτης ενημέρωσε τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας αναφορικά με τις ακαδημαϊκές και ερευνητικές δραστηριότητες του Ιδρύματος. Η συνάντηση αποτέλεσε μια καλή ευκαιρία για διερεύνηση νέων προοπτικών συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, η οποία θα ωφελήσει το κοινωνικό σύνολο της ευρύτερης περιοχής και θα ενδυναμώσει την παρουσία και τη θέση του Ιδρύματος στην τοπική κοινωνία.

0

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Ημέρες Σωματιδιακής και Αστροσωματιδιακής Φυσικής 2024

Το Εργαστήριο Φυσικής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, προσκαλεί την εκπαιδευτική κοινότητα, στις Ημέρες Σωματιδιακής και Αστροσωματιδιακής Φυσικής 2024. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν διαλέξεις από διακεκριμένους/ες επιστήμονες, να εξασκηθούν στην ανάλυση δεδομένων του CERN αλλά και να παρουσιάσουν οι ίδιοι/ες τα αποτελέσματα των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος μNet που συντονίζει ο Δ/ντης του Εργαστηρίου Φυσικής Αν. Καθ. Αντώνιος Λέισος. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί της Τετάρτη 27 και την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 στο Αμφιθέατρο του κτιρίου Δ στην Πανεπιστημιούπολη του ΕΑΠ στην Πάτρα, αλλά και διαδικτυακά από το Κανάλι του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στου Youtube και...

0

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος της Εφημερίδας “Open2U” του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος της Εφημερίδας “Open2U” του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου . Στο τεύχος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, μπορείτε να διαβάσετε: ·         Σε τροχιά αυτονόμησης το ΕΑΠ… ·         Αναγόρευση και διάλεξη της ομ.καθηγήτριας Αργυρώς Λουκάκη ·         Μύθοι στη Λογοτεχνία ·         Αφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου ·         Χαρά και ικανοποίηση στις τελετές ορκωμοσίας Και πολλά ακόμα ενδιαφέροντα θέματα… Μπορείτε να δείτε το νέο τεύχος εδώ