Πανελλαδικές Εξετάσεις: Στα σχολεία οι μηχανογραφικές καταστάσεις μαθητών και αποφοίτων. Έλεγχος για την απόκτηση Απολυτηρίου και Πτυχίου (για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ).

Το ΥΠΠΕΘ απέστειλε στα Λύκεια (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) τις μηχανογραφικές καταστάσεις σε τρία αντίγραφα ανά Λύκειο με τα στοιχεία των μαθητών, με βάση το ηλεκτρονικό αρχείο που
τηρείται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης Εφαρμογών.
Ειδικότερα, στις καταστάσεις αυτές περιλαμβάνονται όλοι οι μαθητές της τελευταίας
τάξης των Ημερησίων – Εσπερινών  Λυκείων που είναι καταχωρισμένοι
στη βάση δεδομένων της Υπηρεσίας μας, ανεξάρτητα αν κατέθεσαν αίτηση-δήλωση
συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και αν συμμετείχαν τελικά σε αυτές, καθώς και οι απόφοιτοι που κατέθεσαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις και συμμετείχαν σε αυτές.

Οι Διευθυντές των Λυκείων, μόλις παραλάβουν τις μηχανογραφικές καταστάσεις, θα πρέπει: . . .