ΟΙΕΛΕ: Οι διοικήσεις των ιδιωτικών σχολείων να προστατεύσουν τους εκπαιδευτικούς από φαινόμενα εκφοβισμού και πιέσεων, κυρίως από γονείς και κηδεμόνες μαθητών

Το φλέγον, για την εκπαιδευτική επικαιρότητα, ζήτημα του εκφοβισμού στα σχολεία και ειδικότερα στην ιδιωτική εκπαίδευση, απαιτεί διερεύνηση και προσεκτική αντιμετώπιση τόσο από την πολιτική ηγεσία, όσο και από τις διοικήσεις των σχολείων. Η ΟΙΕΛΕ ζητά σήμερα από τις διοικήσεις των ιδιωτικών σχολείων να συμπεριλάβουν στον εσωτερικό τους κανονισμό ρήτρα προστασίας των εκπαιδευτικών από ισχυρές γονεϊκές πιέσεις που ενδέχεται να αλλοιώσουν την εκπαιδευτική διαδικασία και να καταστρατηγήσουν τα δικαιώματα των παιδιών σε ισονομία και αξιοκρατία. Η Ομοσπονδία μας έχει αναδείξει το τελευταίο διάστημα με ανακοινώσεις της αλλά και με παρέμβαση στο Συνήγορο του Παιδιού το φαινόμενο των γονεϊκών πιέσεων σε εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών σχολείων, προκειμένου να εξασφαλιστούν υψηλότεροι βαθμοί και ευνοϊκότερη «μεταχείριση». Έχουμε καταγράψει περιπτώσεις πίεσης από γονείς...