Εκπαιδευτικά Προγράμματα Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού (ΕΚΕΔΙΣΥ) στεγάζεται στην Πλάκα, στην οδό Τριπόδων 23, σε έναν από τους αρχαιότερους δρόμους της Αθήνας, σε ένα νεοκλασικό, διατηρητέο οίκημα του 1850. Το Μουσείο είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και είναι μέλος του Δικτύου Μουσείων και Πολιτιστικών Φορέων Αθηνών. Όλα τα προγράμματα του Μουσείου είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου σχεδιάζονται από διεπιστημονική ομάδα που αποτελείται από παιδαγωγούς, μουσειοπαιδαγωγούς, θεατρολόγους, συγγραφείς, εικαστικούς, μουσικούς ώστε να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ενός άρτιου παιδαγωγικά και τεχνικά προγράμματος. Υλοποιούνται από έμπειρους μουσειοπαιδαγωγούς, παιδαγωγούς και ερμηνευτές...