ΙΕΠ: Έναρξη των επιμορφωτικών δράσεων για την υποστήριξη της Εκπαίδευσης Παιδιών Προσφύγων

Με δελτίο τύπου το ΙΕΠ γνωστοποιεί ότι την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018 ξεκίνησαν οι επιμορφωτικές συναντήσεις στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης 4 «Επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων» 

Ειδικότερα  πρόκεται να πραγματοποιηθούν:

α) Επιμορφωτικές δράσεις (1 διά ζώσης και έως 3 εξ αποστάσεως συναντήσεις) οργανωμένες σε τμήματα με βάση την Περιφέρεια Εκπαίδευσης και τις περιοχές ευθύνης των Σχολικών Συμβούλων όπου λειτουργούν σχολικές μονάδες με ΔΥΕΠ ή/και ΤΥ στις οποίες φοιτούν πρόσφυγες.

β) Υποστηρικτικές δράσεις (επιτόπιες επισκέψεις και εξ αποστάσεως συναντήσεις) προς τους εκπαιδευτικούς προσχολικής, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που στελεχώνουν ΔΥΕΠ ή/και ΤΥ στις οποίες φοιτούν πρόσφυγες. Οι δράσεις θα υλοποιούνται από επιστημονικούς συνεργάτες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Οι επιμορφωτικές αυτές δράσεις απευθύνονται σε: . . .