Ένωση Ελλήνων Φυσικών: Εκπαίδευση συνοδών ατόμων με αναπηρία/ Προσωπικός Βοηθός. Πιλοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΥΝΟΔΟΥΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ Α.Μ.Ε.Α Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών οργανώνει Πρόγραμμα Εξειδίκευσης τρίμηνης διάρκειας, 120 διδακτικών ωρών με τίτλο: «Εκπαίδευση συνοδών ατόμων με αναπηρία/ Προσωπικός Βοηθός» Απρίλιος 2022- Ιούνιος 2022 Υλοποίηση Πιλοτικού Προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία» απόφαση Αρ. 28458 του Φ.Ε.Κ. 1427/24-03-2022 Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση συνοδών/ εκπαιδευτών/προσωπικών βοηθών σε θέματα που αφορούν τόσο τα χαρακτηριστικά και τις υποχρεώσεις του συνοδού/ εκπαιδευτή/ προσωπικού βοηθού όσο και σε θέματα αναφορικά με τις δεξιότητες ζωής, κοινωνικές δεξιότητες, δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης, δεξιότητες ελεύθερου χρόνου των ατόμων με αναπηρία, κτλ. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, ο μελλοντικός συνοδός/ εκπαιδευτής/ βοηθός θα μπορέσει να αποκτήσει βασικές γνώσεις σε θέματα...