Δελτίου Τύπου σχετικά με το διήμερο συνέδριο που διοργάνωσε το ΙΕΠ, με θέμα: «Εκπαίδευση στη Δημοκρατία, Δημοκρατία στην Εκπαίδευση»

Την έναρξη του Συνεδρίου χαιρέτισαν οι:  Δημήτρης Σεβαστάκης, Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, Μαρία Γιαννακάκη, Γενική Γραμματέας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και Μαρία Γαβουνέλη, Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων Την πρώτη ημέρα οι εισηγήσεις αφορούσαν το θεωρητικό πλαίσιο της Δημοκρατίας στην Εκπαίδευση, καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν, αλλά και το νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο. Η δεύτερη ημέρα περιελάμβανε εργαστήρια, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και παρουσιάσεις. Στη Δημοκρατία ως πολίτευμα, αξίωση και στάση, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος  του ΙΕΠ, Γεράσιμος Κουζέλης, διαπιστώνοντας την απόσταση μεταξύ των διακηρυγμένων δικαιωμάτων και των προϋποθέσεων άσκησής τους. Απέναντι στην παρουσία και την ανοχή έναντι αντιδημοκρατικών, φασιστικών δυνάμεων, στον αυταρχισμό,...