ΙΕΠ: Επιστημονική ημερίδα με θέμα “Εκπαίδευση παιδιών προσφύγων-Επιμορφωτικές και υποστηρικτικές δράσεις για την ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας”

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής διοργανώνει Επιστημονική Ημερίδα με σκοπό την παρουσίαση βασικών παιδαγωγικών προϋποθέσεων και αρχών για την υποδοχή και ένταξη παιδιών προσφύγων στην τυπική εκπαίδευση, την ανάδειξη καλών πρακτικών διεθνώς, την παρουσίαση των επιμορφωτικών και υποστηρικτικών υλικών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης 4 και τέλος τη σύνδεση των αποτελεσμάτων της Δράσης 4 με την εφαρμογή της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας.  Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 και ώρα 9:00 με 16:00 στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Βασ. Σοφίας 127 – Αθήνα,  σε χώρο που έχει παραχωρηθεί δωρεάν από το ΔΣ του Ινστιτούτου Παστέρ.  Η Ημερίδα θα έχει τίτλο «Εκπαίδευση παιδιών προσφύγων: Επιμορφωτικές και υποστηρικτικές δράσεις για...