Πρώτη εκλογή Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Η Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού ( Σ.Ε.Τ.) είναι μία από τις τέσσερις Σχολές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), που ιδρύθηκε με τον νόμο Ν.2552/97 και παρέχει Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές. Το αντικείμενο της Σχολής επικεντρώνεται στην προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων στους τομείς: •          Των εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών σε συνδυασμό με τις οπτικές και ψηφιακές τεχνολογίες •          Της αειφορίας, του περιβαλλοντικού σχεδιασμού έργων υποδομής, πόλεων και κτιρίων και για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής •          Της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής •          Τις μεθόδους σχεδιασμού με νέες τεχνολογίες •          Του ακουστικού σχεδιασμού και ψηφιακού ήχου •          Του σχεδιασμού φυσικού και...