Προσλήψεις Αναπληρωτών Δασκάλων: Επικαιροποιημένος πίνακας Γενικής Αγωγής μετά την Α΄φάση των Προσλήψεων

Δημοσιεύτηκε ο εκκαθαρισμένος πίνακας ΠΕ70 Γενικής Αγωγής ΜΕ προϋπηρεσία μετά την Α’ φάση των προσλήψεων. Πατήστε εδώ για να δείτε τον πίνακα