ΥΠΑΙΘ: Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Προϋποθέσεις, επιλογή, δικαιολογητικά. Από 30/9 έως 9/10 η υποβολή των αιτήσεων

Εγκύκλιο με θέμα: Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για τοακαδημαϊκό έτος 2020-2021 εξέδωσε το ΥΠΑΙΘ. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο