ΙΕΠ: Το απόσπασμα του Πρακτικού με θέμα “Εισήγηση Επιστημονικής Επιτροπής για τα Θρησκευτικά”

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου το απόσπασμα του Πρακτικού με θέμα: Εισήγηση Επιστημονικής Επιτροπής για τα Θρησκευτικά Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το απόσπασμα