ΥΠΠΕΘ: Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακρίβειας στην Ογκολογία

Ο Τομέας Έρευνας & Καινοτομίας του ΥΠΠΕΘ και το Υπουργείο Υγείας θα πραγματοποιήσουν δημόσια εκδήλωση με τίτλο:

“Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία”

που θα πραγματοποιηθεί . . .