ΥΠΑΙΘ: Κατανομή αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο λειτουργίας της «Εθνικής Αρχής του Προγράμματος Erasmus+»

Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας κ. Ν. Κεραμέως ορίστηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες στο πλαίσιο λειτουργίας της «Εθνικής Αρχής του Προγράμματος Erasmus+» ως εξής: – A. Για την παρακολούθηση και εποπτεία της υλοποίησης του προγράμματος από το Ι.Κ.Υ. (τομέας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση»), ορίζεται η Γενική Γραμματεία Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ. /Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων της Γενικής Δ/νσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Νόμιμος εκπρόσωπος έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ορίζεται η Γενική Γραμματέας Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ., κ. Αναστασία Γκίκα. Αρμόδιο πρόσωπο επαφής είναι η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, κ. Βασιλική Μακρή. – B. Για την παρακολούθηση...