Εγκύκλιος για Παράλληλη στήριξη, ΕΒΠ, Σχολικό νοσηλευτή

Εκδόθηκε από το ΥΠΠΕΘ εγκύκλιος με αρ. 86699 /Δ3/25-5-2018 και θέμα: Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή μαθητών /τριών, για το διδακτικό έτος 2018-2019

Έγκριση νέας και ανανέωση «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης» . . .