Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. του Σ.Ι.Ε.Λ.

Μετά τις εκλογές του ΣΙΕΛ το Σάββατο 2/3/2019 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. έχει ως εξής: Πρόεδρος                                   : Αλέξανδρος Γούλας (Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος) Αντιπρόεδρος                             : Δημήτρης Κατσορίδας(Εκπαιδευτήρια Γείτονα Βάρης) Γενικός Γραμματέας       : Αικατερίνη Ζαμαρία (Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα) Ταμίας                                         : Σταύρος Κατσουλάκος(Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος) Αναπλ. Γενικού Γραμματέα: Γιώργος Κοντόσταυλος (Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα) Μέλη                                           : Αθηνά Καρβέλη (Σχολή Μωραΐτη)                                                       Βασίλειος Κεραμάρης (Λεόντειος Σχολή Αθηνών)                                                       Σταυρούλα Σαλούρου (ACS)                                                      Κωνσταντίνος Σαμαρτζής (Ιόνιος Σχολή)                                                       Κωνσταντίνος Χατζηαντωνίου (Λεόντειος Σχολή Ν. Σμύρνης)                                                       Θανάσης Διαβολάκης (Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα-Λιναρδάτου)