ΥΠΠΕΘ: Οι δράσεις και μεταρρυθμίσεις το διάστημα 2015 -2019

Οι αναπτυξιακές δράσεις και μεταρρυθμίσεις στην Εκπαίδευση το διάστημα 2015 – 2019 παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:       Η γενίκευση του ολοήμερου σχολείου στο σύνολο των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της χώρας, Η υποχρεωτική Δίχρονη Προσχολική Εκπαίδευση, Ο εξορθολογισμός των προγραμμάτων σπουδών στο Γυμνάσιο, Τα νέα ωρολόγια προγράμματα της Α’ και Β’ Λυκείου, Η νέα Γ’ Λυκείου και η δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με μόνον το απολυτήριο Λυκείου, Η ριζική αναδιάρθρωση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Οι εμβληματικές ρυθμίσεις για την Ειδική Αγωγή, Ο νέος θεσμός των Δομών στήριξης των σχολικών μονάδων, Η Εκπαίδευση των Προσφύγων, Η επαναπρόσληψη των 2500 εκπαιδευτικών...