4ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Δοκιμίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» με τίτλο «Η εγκατάσταση προσφύγων στην Ελλάδα μετά την Μικρασιατική Καταστροφή (1922)». Μέχρι 2/2/2024 η υποβολή των δοκιμίων

Μετά από αίτημα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» που αφορά την έγκριση του 4ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Δοκιμίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» με τίτλο: «Η εγκατάσταση προσφύγων στην Ελλάδα μετά την Μικρασιατική Καταστροφή (1922)» και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 79/21-12-2023), το ΥΠΑΙΘΑ γνωστοποιεί ότι εγκρίνεται η διεξαγωγή του εν λόγω διαγωνισμού, ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης όλων των Λυκείων Γενικής Εκπαίδευσης της χώρας και των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού, για το σχολικό έτος 2023-24. Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η Προκήρυξη του Διαγωνισμού. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ