ΥΠΑΙΘ: Μεταφορά διοικητικών υπαλλήλων στα ΚΕΔΑΣΥ

Απόφαση με θέμα: Διαπιστωτική απόφαση μεταφοράς υπαλλήλων ανά κατηγορία και κλάδο, στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση