ΥΠΠΕΘ: Προτροπή σε ΑΕΙ – ΤΕΕ για ίδρυση Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) διετούς διάρκειας για αποφοίτους των ΕΠΑΛ

Το υπουργείο Παιδείας θα αναλάβει τη χρηματοδότηση των διετών Προγραμμάτων στα Πανεπιστήμια, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Ηλίας Γεωργαντάς , σε ευρεία σύσκεψη με Πρυτανικές Αρχές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Παιδείας, παρουσία των Γενικών Διευθυντών Ανώτατης Εκπαίδευσης και Οικονομικών Υπηρεσιών και συνεργατών του υπουργού. Υπενθυμίζεται ότι με την με αρ. πρ. 124918/Ζ1/23-7-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου (ΑΔΑ ΩΙΛ34653ΠΣ-Ε5Σ)  ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.), το οποίο όμως δεν λειτούργησε κατά το τρεχον σχολικό έτος Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την Υπουργική Απόφαση  Ο Γενικός Γραμματέας προέτρεψε τις Πρυτανικές Αρχές που τα Ιδρύματά τους δεν έχουν ιδρύσει ακόμη Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,...